Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/public/sites/www.tovertent.nl/includes/functions/database.php on line 19

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/public/sites/www.tovertent.nl/includes/classes/seo.class.php on line 82
ToverTent.nl
Waarschuwing Waarschuwing: Ik kan het configuratie bstand: /home/public/sites/www.tovertent.nl/includes/configure.php beschrijven. Dit is een potentieel risico - Stel de permissies van de gebruiker goed in (CHMOD).

producten

   

nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
   

informatie

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Tovertent.nl als leverancier van producten optreedt.

Tovertent.nl is gesitueerd in de Prinses Julianastraat 48, 2671EK te Naaldwijk.

KVK nummer 273 177 70
BTW nummer NL 819 324 437 B01
Banknummer 
 NL86 RABO 0138 5142 16 t.n.v. Tovertent.nl te Naaldwijk    

Klantenservice

De klantenservice is bereikbaar via Contact op de webshop of op klantenservice@tovertent.nl
Wij reageren altijd binnen 24 uur op uw reactie m.u.v. evt. vakanties die aangekondigd staan op de startpagina van Tovertent.nl. Telefonisch is Tovertent te bereiken op 0174-622893.

Kleuren op de website

Door scherminstellingen kunnen kleurafwijkingen voorkomen, hou er rekening mee dat er nuanceverschillen kunnen optreden tussen het door u bestelde artikel en het afgebeelde artikel.

Aanbiedingen en Akties

Alle aanbiedingen van Tovertent.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten en / of prijswijzingen blijven ten allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst

1. De koopovereenkomst tussen Tovertent.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per email is verstuurd aan de klant.

2. Tovertent.nl behoudt zich het recht voor items die niet binnen 10 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald indien als betaalwijze is gekozen voor overschrijving, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 10 werkdagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Prijzen en betalingen

3. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4. Betaling via overschrijving dient te geschieden binnen tien (10) werkdagen na besteldatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tovertent.nl. 

6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Tovertent.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel onmiddellijk te ontbinden zonder verdere opgave van reden.

7. Indien de betaling akkoord is, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt en ook zo spoedig mogelijk afgeleverd. Over het algemeen is dat binnen vier werkdagen. (mits op voorraad). 

Betaalmethoden:

1. Betaling via Ideal

2. Betaling door overschrijving op banknummer 138514216 t.n.v. Tovertent.nl te Naaldwijk

3. Contant bij afhalen

4. Veilig betalen met Afterpay (achteraf betaling met digitale acceptgiro, die via de mail verstuurd wordt)

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via Contact via de webshop. Tovertent.nl gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Indien u een bestelling met een Ideal betaling annuleert, wordt er 1 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voor bestellingen zonder Ideal betaling worden deze kosten niet berekend.

Voor gebruik van Afterpay hanteren wij een tarief van €1.95 administratiekosten.

Levering & Verzending

Tovertent.nl levert de bestelde artikelen binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.

Bestellingen worden geleverd via POST.nl, DHL of kunnen worden afgehaald. Tovertent.nl bevestigt uw bestelling automatisch per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is.

De door Tovertent.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Tovertent.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Tovertent.nl. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

Tovertent.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door Tovertent.nl gedragen mits blijkt dat na bestelling uw bestelde product toch niet voorradig was of dat de genoemde release datum overschreden wordt. Tovertent.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Bestellingen binnen Nederland worden voor euro 6,75 onverzekerd per bestelling verzonden.
Bestellingen binnen Nederland worden voor euro 15,10 verzekerd per bestelling onder rembours verzonden. De zending wordt alleen aan de geadresseerde uitgereikt na betaling van een door de verzender opgegeven bedrag. Het verzekerde bedrag is euro 500,- per bestelling.
Bestellingen buiten Nederland worden zonder Track Trace verzonden, de verzendkosten hiervan zijn worden ook niet berekend.

Leveringen die klanten willen afhalen in Naaldwijk kan alleen op afspraak. Na de bestelling wordt per email contact opgenomen om hierin een passend moment te vinden.

Bericht van verzending

Tovertent.nl zal u altijd een bericht van verzending sturen naar het door u opgegeven emailadres. De Track & Trace code van uw zending kan opgevraagd worden. Met deze code kunt u via de site van POST.nl of DHL u pakket volgen.

LET OP! U kunt Tovertent.nl NIET aansprakelijk stellen voor het retour komen van uw pakket na 3 weken. Wanneer Tovertent.nl opnieuw uw pakket dient te verzenden dan zal Tovertent.nl u opnieuw verzendkosten in rekening brengen van euro 6,75.

Retourenbeleid

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product moet er contact met Tovertent.nl opgenomen zijn via Contact op de webshop over een gedeeltelijke retourzending.

Wel zijn er enkele voorwaarden:

· U dient na contact met ons te hebben gehad binnen 7 dagen na ontvangst van het product het product terug te sturen.

· U dient de de factuur mee terug te sturen met uw retour zending.

· De verpakkingen zijn ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd.

· De verzendkosten voor retour zijn voor de koper. U dient de artikelen degelijk te verpakken. U bent verantwoordelijk voor de retourzending. Wanneer Tovertent.nl de artikelen retour krijgt die slecht verpakt zijn dan zal Tovertent.nl extra kosten (afhankelijk van de staat van het artikel) in rekening brengen en dit van uw terugbetaling afhalen. Indien een retourzending met Ideal betaling is gedaan, wordt er 1 euro administratiekosten gerekend.

· Het totale bedrag exclusief betaalde verzendkosten wordt binnen 14 dagen na ontvangst retourgoederen teruggestort op uw rekening.

· Wij betalen in geen geval uw bestelling terug wanneer u zonder overleg het door u bestelde retour stuurt naar ons.

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten

Uiteraard neemt Tovertent.nl elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Tovertent.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen met uitzondering van de verzendkosten. Wel dienen de artikelen ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd te zijn.

Reclamering terzake van gebreken in de producten dient via Contact op de titelpagina van de Tovertent.nl en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Herroepingsrecht

Indien uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking(en) en ongebruikt, binnen 7 werkdagen na aflevering verzekerd worden teruggestuurd. Wilt u zo vriendelijk zijn via Contact op de titelpagina van de Tovertent.nl op de hoogte te brengen van uw retourzending? U ontvangt dan het geld terug met uitzondering van alle verzendkosten, of Tovertent.nl brengt het bedrag in mindering op uw volgende bestelling. Daarbij draagt U zelf de kosten van retourzending. Is uw retour na 7 werkdagen niet terugontvangen dan kunt u geen aanspraak meer maken op de wet koop op afstand.

Vragen over Retourenbeleid

Als u vragen of opmerkingen hebt over het retourenbeleid van Tovertent.nl, dan kunt u ons via Contact op de webshop een bericht sturen.

Garantieafhandeling

Voor vragen, defecten en andere opmerkingen, kunt u contact opnemen via Contact op de titelpagina van de Tovertent.nl.

Privacy

Tovertent.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
We stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Wanneer onze Algemene Voorwaarden door een Nederlandse rechter te ruim wordt bevonden dan zijn wij maximaal voor euro 25,- aansprakelijk. Alle andere kosten zijn voor uw eigen rekening. 

 
Axion MediaTotal Internet Group